ව්යාපෘති

චීනය--මැරියට් හෝටලය

චීනය - කැටික් හෝටලය

බීජිං කැපිටල් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ

ඕස්ට්‍රේලියාව-මැරියට් හෝටලය

ඕස්ට්‍රේලියාව-සිඩ්නි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ

ඩුබායි-ඉන්ෆිනිටි ටවර්

ඕස්ට්‍රේලියාව-වෙස්ට්ෆීල්ඩ් සාප්පු සංකීර්ණය

බ්රසීල් -- බීජී සහ පී

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ

පෝලන්ත-කප්රම් අරීනා

ඉරානය - Asalouye ගුවන් තොටුපළ

ඕස්ට්රේලියාව-Glenferrie Rd Hawthorn

බ්රසීලය - ෆොන්ටේ අරීනා

සෞදි අරාබිය - රියාද් බස් නැවතුම

මෙල්බර්න් හි ඕස්ට්‍රේලියාව-ඇට්ලන්ටිස් හෝටලය

Najran ගුවන් තොටුපළ, සෞදි අරාබිය

Red Sea Mall KS

මොරිෂස් - ක්‍රොස් දේශසීමා ගොඩනැගිල්ල

නෝර්වේ-හෝටල්-ට්‍රොම්සෝ

ඩුබායි කුමරිය කුළුණ

කොලොම්බියා-කිව් ටවර්ස්

බ්රසීල-අහස සංගත

CES - Centro Empresarial Senado - W.Torre 02

පැනමා-ටොකුමන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ

කුවේට් ගුවන් තොටුපළ

ඉරාන-අෆ්සූන් කුළුණ, බබෝල්සාර්

නෝර්වේ - Betonmast-Selvaagbygg

Colombia-Nuevo Aeropuerto El Dorado CAC.බොගෝටා