නැනෝ ඇලුමිනියම් සංයුක්ත පැනලය

  • Nano PVDF Aluminum Composite Panel

    නැනෝ පීවීඩීඑෆ් ඇලුමිනියම් සංයුක්ත පැනලය

    මූලික තොරතුරු. ආදර්ශ අංක. 4mm, 0.5 × 0.5mm, නැනෝ පීවීඩීඑෆ් යෙදුම් විෂය පථය බාහිර බිත්ති සැරසිලි; අභ්‍යන්තර බිත්ති සැරසිලි වෙළඳ ලකුණ ALUTILE ප්‍රවාහන පැකේජය තොග වශයෙන් හෝ ලී නඩුවක පාරිභෝගික පිරිවිතර 1220x2440mm අනුව හෝ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව චීනයේ ජියැංසි පළාතේ මූලාරම්භය නැන්චැං. එච්එස් කේතය 7606 නැනෝ පීවීඩීඑෆ් ඇලුමිනියම් සංයුක්ත පැනල් නිෂ්පාදන හඳුන්වාදීම නැනෝ පීවීඩීඑෆ් ඇලුමිනියම් සංයුක්ත පැනලය යනු නව ආකාරයේ තිර බිත්ති සැරසිලි ...